Holdt kurs i analyse av registerdata

Image
lena registserkurs

Kurset er for doktorgradsstudenter slik at flere kan ta i bruk registerdata i sin forskning. 

16.—18. april ble kurset HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning avholdt på UiT Norges arktiske universitet. 

Det er et kurs som SKDE har arrangert årlig siden 2011, og i år var det om lag 40 påmeldte. I løpet av de tre dagene kurset varte, fikk kursdeltakerne blant annet en innføring i sentrale helseregistre, juridisk regulering, medisinsk statistikk og hvilke styrker og svakheter medisinske kvalitetsregistre har.

Et av målene med kurset er at flere forskere skal ta i bruk registerdata i sin forskning. Det er blant annet fordi økt bruk av resultater fra helseregistre er en viktig del av den helsepolitiske satsingen for å styrke kvaliteten i helsetjenesten. Ved å bruke registerdata i forskning kan vi som samfunn lære mer om hva vi bør endre på og hva vi kan lære av i helsetjenesten.

I statusrapporten for 2023 har registrene oppgitt at det totalt ble publisert 319 vitenskapelige artikler basert på data fra medisinske kvalitetsregistre i 2022, mot 321 året før. 

Det siste halve året er det publisert flere studier hvor registerdata har vært en viktig del av forskningsgrunnlaget: 

Hoftebruddpasienter opplever langvarig redusert livskvalitet 

Kirurgisk teknikk kan påvirke vekttap 

Pasientrapporterte data: Vanlig med diabetesrelatert stress 

Image
lena registserkurs

Lena Ringstad Olsen foreleste om datavask. 

Image
Yohannes registerkurs

Yohannes Tesfay foreleste om visualisering.