Artikler

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

I slutten av mars startet norske sykehus registrering til Norsk pandemiregister slik at man kan følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19.

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser - årsrapport 2019

I Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser ble det i 2019 utført ni individbaserte dekningsgradsanalyser, tre tellinger der frekvenser ble sammenlignet på tvers av registre, samt to utleveringer av anonym statistikk.

Utsatt søknadsfrist for prosjektmidler til 01.09.2020

På grunn av situasjonen med Koronaviruset utsetter Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE søknadsfristen for utlyste midler til prosjekter tilknyttet pasientrettet kvalitetsforbedring og høy datakvalitet.

Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data

I Dagens Medisin (4/2020) ble det stilt spørsmål om ikke pasientopplevelser i større grad bør hentes inn i norsk helsevesen. I Dagens Medisin (5/2020) gis to artikkelsvar fra henholdsvis Norsk Nakke- og ryggregister og Fagsenter for pasientrapporterte data som du kan lese her.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Koronasmitta pasientar på sjukehus blir registrerte i Norsk intensivregister

Norsk intensivregister har på kort tid fått laga ei løysning for å registrere pasientar med coronasmitte som blir lagde inn på intensiveiningar. Frå onsdag 11.mars skal pasientar som ligg på intensiv med mistenkt eller stadfesta sjukdom med viruset, registrerast.

Insentivordning for medisinske kvalitetsregistre

Insentivordningen for medisinske kvalitetsregistre er en prøveordning som startet 01.01.19 for å utrede hvordan økonomiske insentiver kan øke dekningsgraden for registrene.

Utlysning - Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og høy datakvalitet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut prosjektmidler til pasientrettet kvalitetsforbedring og høy datakvalitet

Pasientrapporterte data endrer klinisk praksis

Pasientrapporterte utfallsdata er opplysninger som pasienten selv rapporterer om sin opplevelser knyttet til helse og sykdom. Denne type informasjon kan brukes til å bedre kvaliteten på behandlingstilbudet i norsk helsevesen, noe den blant annet har gjort for pasienter med lumbal spinal stenose. .