Artikler

Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data

I Dagens Medisin (4/2020) ble det stilt spørsmål om ikke pasientopplevelser i større grad bør hentes inn i norsk helsevesen. I Dagens Medisin (5/2020) gis to artikkelsvar fra henholdsvis Norsk Nakke- og ryggregister og Fagsenter for pasientrapporterte data som du kan lese her.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Koronasmitta pasientar på sjukehus blir registrerte i Norsk intensivregister

Norsk intensivregister har på kort tid fått laga ei løysning for å registrere pasientar med coronasmitte som blir lagde inn på intensiveiningar. Frå onsdag 11.mars skal pasientar som ligg på intensiv med mistenkt eller stadfesta sjukdom med viruset, registrerast.

Insentivordning for medisinske kvalitetsregistre

Insentivordningen for medisinske kvalitetsregistre er en prøveordning som startet 01.01.19 for å utrede hvordan økonomiske insentiver kan øke dekningsgraden for registrene.

Utlysning - Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og høy datakvalitet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut prosjektmidler til pasientrettet kvalitetsforbedring og høy datakvalitet

Pasientrapporterte data endrer klinisk praksis

Pasientrapporterte utfallsdata er opplysninger som pasienten selv rapporterer om sin opplevelser knyttet til helse og sykdom. Denne type informasjon kan brukes til å bedre kvaliteten på behandlingstilbudet i norsk helsevesen, noe den blant annet har gjort for pasienter med lumbal spinal stenose. .

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020

Hold av datoene! Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020 arrangeres på Clarion Hotel The Hub 13. og 14. oktober 2020.

Utsatt inntil videre - Rundebordskonferanse: Kom i gang med kvalitetsforbedring

Konferansen er inntil videre utsatt på grunn av Koronautbruddet.

Behov for faglig oppdatering på pasientrapporterte data?

Økt bruk av pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis setter krav til kompetanse på denne type data. Om du har behov for å bli oppdatert på hva som skjer innen fagfeltet kan vi særlig anbefale to konferanser som avholdes i 2020.