Spørreskjema til bruk for ortopedkirurgiske pasienter er oversatt til norsk

Image
bilde kvalitetet
Det ortopedkirurgiske miljøet ved Stavanger Universitetssykehus har ledet et arbeid der de har oversatt og krysskulturelt adaptert tre spørreskjema som er relevante for ortopedkirurgiske pasienter.

Spørreskjemaet The Oxford Elbow Score (OES) er utviklet for pasienter behandlet for albueskade eller -plage [1], mens Olerud-Molander Ankle Score (OMAS) er utviklet for pasienter med ankelbrudd [2]. Spørreskjemaet Short Musculoskeletal Function Assessment Questionnaire (SMFA) er utviklet for personer med muskel- og skjelettlidelser, og er relevant for andre deler av ortopedien, samt andre fagfelt som behandler muskel- og skjelettlidelser [3].

Om du er interessert i å bruke ett eller flere av disse spørreskjemaene i ditt kvalitetsregister eller din pasientgruppe, eller har behov for mer informasjon, ta kontakt med seksjonsoverlege Aksel Paulsen ved Stavanger Universitetssykehus (aksel.paulsen@sus.no). Skjemaeier/utvikler må kontaktes før bruk og lisens.

Vi gratulerer Aksel Paulsen og medarbeidere for et flott og viktig valideringsarbeid for norske pasienter!

Referanser: 

1. Paulsen A, Silberg I, Aas EJ-L, Tangerud AH, Frihagen F. Oxford Elbow Score: norsk oversettelse og krysskulturell adaptasjon. Abstract nr. 701, Norsk Ortopedisk Forenings høstmøte 2023 (Oslo, 25.-27. oktober 2023).

2. Paulsen A, Djuv A, Garratt A, Nguyen MQ. Olerud-Molander Ankle Score: en norsk oversettelse og krysskulturell adaptasjon.  Abstract nr. 405, Norsk Ortopedisk Forenings høstmøte 2022 (Oslo, 26.-28. oktober 2022).

3. Reve AK, Weber C, Austevoll IM, Cetinkaya A, Dolatowski F, Gerdhem P, Blixt S, Paulsen A. Short Musculoskeletal Function Assessment Questionnaire - en norsk oversettelse og krysskulturell adaptasjon. Abstract nr. 812, Norsk Ortopedisk Forenings høstmøte 2022 (Oslo, 26.-28. oktober 2022).