Vellykket kurs om registerdata i forskning

Image
Heidi registerkurs
Det var mange som ønsket å lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.

Den siste uka i mars arrangerte SKDE i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet kurs i analyse av registerdata. Kurset gikk over tre dager og over 30 deltakere var fysisk til stede på kurset. Om lag 10 deltakere fulgte forelesningene digitalt.  

Flere av SKDEs ansatte holdt forelesninger for deltakerne; statistiker Johannes Tesfay, jurist Heidi Talsethagen, fag- og forskningssjef Eva Stensland og statistiker Kevin Thon. 

Kurset holdes hver vår og er et tilbud til alle som interesserer seg for hvordan registerdata kan benyttes i forskning. Det er særlig aktuelt for ph.d.-studenter. Kurset tar for seg styrker og svakheter ved helseregistre, koblingsmuligheter og juridisk regulering av helseregistre. I tillegg får deltakerne presentert eksempler på bruk av registerdata i forskning, og en innføring i ulike statistiske analysemetoder som vil være nyttige i forskningsarbeidet. 

Image
Kevin Thon
Kevin Thon foreleste om datavask og datastrukturer. Foto: Randi Solhaug
Image
Heidi registerkurs
Jurist Heidi Talsethagen foreleste om hvilke lover som kommer til anvendelse når forskere benytter registerdata. Foto: Randi Solhaug