Seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 6. november 2023

Image
Shutterst. Eldre par
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet i og med medisinske kvalitetsregistre.

Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Reise og opphold for representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner dekkes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Tid: Mandag 6. november 2023, 09:30 - 15:00
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Påmelding