Nyhet

Image
Bergen
Det ble nok en vellykket PROM-konferanse med over 100 deltakere. For presentasjoner, se under de respektive foredragsholderne.

Pasientrapporterte data i klinisk praksis, kvalitetsforbedring og forskning
Image
Lassen

I 2014 ble Nasjonalt register for gastrokirurgi (NORGAST) startet av en dedikert gjeng med entusiaster. 10 år senere kan de se tilbake på en fremragende utvikling for registeret.
Image
eldre pasient
Ved hjelp av data fra Norsk Karkirurgisk Register (NORKAR) har forskere prøvd å finne svaret på dette og flere spørsmål om behandling for utposing på hovedpulsåra i magen hos pasienter i 90-årene.
Image
indremedisineren
Det viser data fra Norsk hjertesviktregister (NHSR) som nylig ble publisert i fagtidsskriftet Indremedisineren. 
Image
lena registserkurs

Kurset er for doktorgradsstudenter slik at flere kan ta i bruk registerdata i sin forskning. 
Image
CP
Endelig er det kommet en nasjonal retningslinje for cerebral parese (CP). Den skal bidra til at alle med CP skal få likeverdig og kunnskapsbasert oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor.  
Image
Hoftebrudd
De negative konsekvensene av et hoftebrudd kan være langvarige. Selv tre år etter hoftebruddet rapporterer pasienter at de har lavere helserelatert livskvalitet enn tidligere.
Image
100 deltakere
Kvalitetsindikatorene i de medisinske kvalitetsregistrene er ypperlige utgangspunkt for dem som ønsker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt i sykehus. Men hvordan komme i gang med arbeidet?
Image
hofte
Vellykket kvalitetsforbedringsprosjekt: Eldre pasienter ble spart for påkjenningen av å måtte opereres på nytt da flere kirurger over hele landet gikk over til sementerte lårbenstammer i hofteproteseoperasjoner.

Image
norgast etiopia


Nasjonalt register for gastrokirurgi (NORGAST) samarbeider med ansatte ved sykehuset St. Paul’s i Addis Abeba om opprettelsen av et kvalitetsregister for gastrokirurgi i Etiopia (ETHIRGAST).