Nyhet

Image
Philip Skau
Philip A. Skau har fått jobben som seksjonsleder for Nasjonalt servicemiljø. Han starter 1. desember i år.
Image
Konf21 debeatt
Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021 ble en vellykket møteplass 15. og 16. november.
Image
konf nyhet
Blant foredragsholderne i år er assisterende helsedirektør Espen Nakstad, avdelingsdirektør Line Vold (FHI) og statistiker og formidler Jo Røislien. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner konferansen.
Image
Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Nasjonalt kvalitetsregister for hiv (NORHIV) har fått godkjenning som medisinsk kvalitetsregister med nasjonal status av Helsedirektoratet.
Image
HKK foredragsholdre
Den 15. november starter dagen med sesjon – BEHOV FOR HELSEDATA UNDER PANDEMIEN – med følgende foredrag:
Image
Et blikk ut
Under siste sesjon – ET BLIKK UT - vil Ronan Lyons, Professor of Public Health, Swansea University and Health Data Research UK, holde sitt foredrag: Re-invigorating health registries during COVID for rapid policy analyses.
Image
Shutterstock
Bli med på webinar mandag 18. oktober når Nasjonalt servicemiljø presenterer nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.
Image
Konf3
Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021 arrangeres 15. og 16. november i Oslo på Clarion Hotel The Hub! Konferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre.
Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 8. november 2021.
Image
Shutterstock
SKDE og flere andre aktører reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å ta betalt for tilgang til helsedata.