Nyhet

Image
Kvalitetsregistre kan nå søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt.
Image
I høst resulterte et langvarig samarbeid mellom CP-registeret og CP-oppfølgingsprogrammet i et sammenslått nasjonalt kvalitetsregister for barn og unge med cerebral parese.
Image
De som har besøkt kvalitetsregistre.no tidligere har kanskje lagt merke til at nettsiden har fått ny drakt. Servicemiljøet har over en lengre periode jobbet med å revidere alt innhold på nettsiden.
Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Det korona-spesifikke instrumentet "The Fear of covid-19 Scale" er nå oversatt og validert på norsk og tilgjengelig for bruk i medisinske kvalitetsregistre.
Image
Ny Statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre er publisert. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2020.
Image
Her følger informasjon om registrenes årsrapporter for 2020, og om veiledning for valideringsundersøkelser. Lenker til ny mal for årsrapport, stadieveileder og veiledning for valideringsundersøkelser finnes nederst i saken.
Image
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
Colourbox
Frist for registrene å sende inn årsrapport og resultater til publisering er 15. juni 2021.
Image
For å gjøre det enkelt har vi samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på en nettside hvor du kan velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus. Demonstrasjonsvideo finner du her!