Nyhet

Image
Konf3
Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021 arrangeres 15. og 16. november i Oslo på Clarion Hotel The Hub! Konferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre.
Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner i Oslo 8. november 2021.
Image
Shutterstock
SKDE og flere andre aktører reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å ta betalt for tilgang til helsedata.
Image
Shutterstock
Forslag til forskrift om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) er på høring med høringsfrist 13. august 2021.
Image
Shutterstock
MS-registeret har åpnet for å formidle deltakelse i studier til de registrerte i databasen, og fikk 1000 studiedeltakere på under ett døgn.
Image
Colourbox
Tiden frem mot sommerferien har i år vært mer hektisk enn tidligere for alle som jobber med kvalitetsregistre.
Image
Shutterstock
Strategisk handlingsplan gir retning for arbeidet i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
Image
Shutterstock
Den 7. PROM-konferansen ble i 2021 heildigital. Over 160 personar var påmeldt, noe som er ny rekord.
Image
Data
Kvalitetsregistre kan nå søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt.Dette er andre søknadsrunde på disse midlene med søknadsfrist 1. september.
Er variablene i Norsk hjertesviktregister pålitelige - en studie på samsvar mellom registratorer