Nyhet

Image
Status 22

Medisinske kvalitetsregistre har som formål å forbedre helsetjenesten. I denne statusrapporten kan du lese en oppsummering av arbeidet vi gjorde i løpet av fjoråret.
Image
HKK21
Vi har gleden av å fortelle at konferansen i år arrangeres 25.—26. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo. 
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra. Søknadsfristen er 1. april 2023.
Image
analyse

I mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning.
Image
Seminar 7.nov22

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd 7.november 2022. Her finner du alle presentasjonene.
Image
joa og Braut


Snart vil et nytt nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i psykisk helsevern rulles ut. Registeret skal omfatte alle voksne pasienter i psykisk helsevern, og vil gi verdifull innsikt i effekten av behandlingen som gis ved norske sykehus.
Image
Randi
Det var stort oppmøte og god stemning da servicemiljøene for medisinske kvalitetsregistre møttes for første gang siden 2019.
Image
vurdering

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
Bilde Randi
Registrene skal sørge for at pasienter med ALS, alvorlige primære hodepiner og barn med hørselstap skal få faglig tilfredsstillende og likeverdig behandling uansett bosted og sosial status.
Prosjekt: Øking av andel deltakere i NorKog utredet med Nevropsykiatrisk Intervjuguide Questionnaire – NPI-Q
- Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog