Nyhet


Prosjekt: Økt kvalitet i monitorering av sykdomsutvikling og behandlingseffekt ved Multippel sklerose.
Norsk Multippel sklerose register og biobank
Image
Shutterstock
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål. Søknadsfristen er 01.09.2023 for begge prosjektene.
Image
Shutterst. Eldre par
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner.
Image
Heidi registerkurs
Det var mange som ønsket å lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra. Søknadsfristen er 1. april 2023.
Image
Status 22

Medisinske kvalitetsregistre har som formål å forbedre helsetjenesten. I denne statusrapporten kan du lese en oppsummering av arbeidet vi gjorde i løpet av fjoråret.
Image
HKK21
Vi har gleden av å fortelle at konferansen i år arrangeres 25.—26. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo. 
Image
analyse

I mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning.
Image
Seminar 7.nov22

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd 7.november 2022. Her finner du alle presentasjonene.
Image
joa og Braut


Snart vil et nytt nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i psykisk helsevern rulles ut. Registeret skal omfatte alle voksne pasienter i psykisk helsevern, og vil gi verdifull innsikt i effekten av behandlingen som gis ved norske sykehus.