Nyhet

Prosjekt av: Norsk øre-nese-halsregister - Tonsilleregister
Prosjekt av: Norsk Intensivregister
Prosjekt av: Norsk ryggmargskaderegister –NorSCIR
Ballongkateter ved hjertestans.
Norsk hjertesviktregister inkluderer alle pasienter som blir henvist til en hjertesviktpoliklinikk i Norge.
Regionale forskjeller i behandling av akutt hjerteinfarkt 2013-2018.
Flere artikler utgår fra resultater i registeret. En av disse handler om sykehusenekartlegger undertriagering av traumepasienter.
Prosjekt: Økt andel barn med cerebral parese som tilbys kognitiv utredning- Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)