Nyhet

Er variablene i Norsk hjertesviktregister pålitelige - en studie på samsvar mellom registratorer
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra.
Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021 arrangeres 15.-16. november i Oslo på Clarion Hotel The Hub!
Image
Shutterstock
Faggruppen for kvalitetsforbedring i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et halvdags seminar om kvalitetsforbedring 28. mai 2021. Seminaret var digitalt, og hadde 61 deltagere som i hovedsak representerte medisinske kvalitetsregistre, kliniske fagmiljø, kompetansetjenester og servicemiljøet i regionene.
Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål.
Prosjekt av: Norsk karkirurgisk register
Prosjekt av: Norsk øre-nese-halsregister - Tonsilleregisteret
Image
Årsrapporten omhandler aktivitet i servicemiljøet i 2020, og omfatter rapportering på prosjekter, finansiering og arbeid innen feltets viktigste satsingsområder.
Image
For første gang ble Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sitt seminar for pasient- og brukerrepresentanter gjennomført digitalt. Her finner du alle presentasjonene.