Nyhet

Image
bilde artikkel
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et seminar for pasient- og brukerrepresentanter på Thon Hotel Opera mandag 6. november. Nær 50 deltakere fra brukerorganisasjoner og kvalitetsregistre var til stede.
Image
colourbox
Flere kvalitetsregistre har avansert i både stadium og nivå, viser ekspertgruppens årlige vurdering av registrenes faglige drift og utvikling.
Image
colourbox
Bekymring for framtida, komplikasjoner og følelse av utbrenthet er vanlig blant voksne med diabetes type 1. Det viser en ny studie basert på pasientrapporterte data (PROMs) fra 10 000 pasienter.
Image
tidsskift
Den ferskeste utgaven av Tidsskrift for Norsk forening for epidemiologi er dedikert medisinske kvalitetsregistre i Norge.
Image
konf23
Hvordan kan helse- og kvalitetsregistre bidra til bedre og sikrere pasientbehandling? Det var gjennomgående tema da mer enn 400 deltakere med interesse for helseregistre var samlet på konferanse.
Image
Shutterstock vurdering
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
bilde kvalitetet
Det ortopedkirurgiske miljøet ved Stavanger Universitetssykehus har ledet et arbeid der de har oversatt og krysskulturelt adaptert tre spørreskjema som er relevante for ortopedkirurgiske pasienter.
Image
tonsille
Norsk register for gastrokirurgi (NORGAST) har i samarbeid med Fagsenter for pasientrapporterte data oversatt og validert spørreskjemaet Quality of Recovery-15 (QoR-15) til bruk for norske pasienter som har gjennomgått kirurgi.
Image
Akuttmedisin
Bare en av ti pasienter i Nord-Norge med akutt hjerteinfarkt får trombolyse raskt nok, før de ankommer sykehuset, selv om de burde hatt det. Et nytt prosjekt i Helse Nord skal bidra til at flere får denne livreddende behandlingen innen anbefalt tid.
Image
shutter
Fra 2024 innføres krav om at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene publiserer metadata på helsedata.no, samt at registrene benytter innsynstjeneste på Helsenorge.no for innbyggerne.
Arbeidet med dette skal dokumenteres i årsrapport for 2024 som leveres i 2025.