Nyhet

Image
Statusrapport 2023
Her finner du en oppsummering av arbeidet som ble gjort innen medisinske kvalitetsregistre i løpet av fjoråret.
Image
analyse
Ved å ta i bruk en ny statistisk metode kan man si noe om hvor pålitelige resultatene basert på medisinske kvalitetsregistre er. 
Image
årsrapport
Interregional arbeidsgruppe (IRA) har vedtatt en ny forenklet mal for årsrapporter fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre som skal tas i bruk for rapporteringsåret 2023.
Image
bilde artikkel
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerte et seminar for pasient- og brukerrepresentanter på Thon Hotel Opera mandag 6. november. Nær 50 deltakere fra brukerorganisasjoner og kvalitetsregistre var til stede.
Image
colourbox
Flere kvalitetsregistre har avansert i både stadium og nivå, viser ekspertgruppens årlige vurdering av registrenes faglige drift og utvikling.
Image
colourbox
Bekymring for framtida, komplikasjoner og følelse av utbrenthet er vanlig blant voksne med diabetes type 1. Det viser en ny studie basert på pasientrapporterte data (PROMs) fra 10 000 pasienter.
Image
tidsskift
Den ferskeste utgaven av Tidsskrift for Norsk forening for epidemiologi er dedikert medisinske kvalitetsregistre i Norge.
Image
konf23
Hvordan kan helse- og kvalitetsregistre bidra til bedre og sikrere pasientbehandling? Det var gjennomgående tema da mer enn 400 deltakere med interesse for helseregistre var samlet på konferanse.
Image
Shutterstock vurdering
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
bilde kvalitetet
Det ortopedkirurgiske miljøet ved Stavanger Universitetssykehus har ledet et arbeid der de har oversatt og krysskulturelt adaptert tre spørreskjema som er relevante for ortopedkirurgiske pasienter.