Nyhet

Prosjekt: Sementert fiksering av hofteleddsprotese for eldre pasienter
- Nasjonalt register for Leddproteser og Nasjonalt hoftebruddregister
Image
Bergen
Det ble en vellykket konferanse som hadde fokus på hvordan pasientrapporterte data kan brukes i klinisk praksis.
Image
Det er fortsatt mulig for kvalitetsregistre å søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt ut år 2022.
Image
HTkonf22
Vi ser frem til å møte deg til fysisk konferanse 18. og 19. oktober i Tromsø!
Image
Nasjonal status
Norsk Brannskaderegister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter med brannskader. ECT er en del av norsk psykiatrisk behandling og ECT-registeret skal kartlegge effekt, bivirkninger og egenopplevelse av å motta behandlingen.
Image
Midler
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål. Søknadsfristen er 01.09.2022 for begge prosjektene.
Image
Fagsenter for pasientrapporterte data lyser ut midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data i dei nasjonale kvalitetsregistra.
Image
forside
En stor takk til alle som har jobbet med medisinske kvalitetsregistre i 2021. Denne rapporten gir en status for arbeidet.
Image
Cato Kjærvik er spesialist i ortopedisk kirurgi og har sin arbeidsplass ved Nordlandssykehuset avdeling Vesterålen. I tillegg er han ph.d.-student ved UiT Norges arktiske universitet og tilknyttet Klin.reg-studien ved SKDE. Foto: Privat
Cato Kjærvik har i sin forskning avdekket uønsket variasjon innen hoftebruddsoperasjoner i Norge. Han benyttet data fra Nasjonalt hoftebruddregister og er full av lovord over hjelpen han fikk.