Nyhet

Cato Kjærvik har i sin forskning avdekket uønsket variasjon innen hoftebruddsoperasjoner i Norge. Han benyttet data fra Nasjonalt hoftebruddregister og er full av lovord over hjelpen han fikk.
Image
vurdering
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.
Image
rapport
Her finner du Stadieveileder og mal for årsrapport for rapporteringsåret 2021 for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Image
tonsille
Pasientene fikk færre store blødninger i etterkant av halsmandel-operasjoner da kirurgene endret teknikk. Antall pasienter som måtte legges inn igjen eller opereres på nytt, gikk dermed ned.
Image
Philip Skau
Philip A. Skau har fått jobben som seksjonsleder for Nasjonalt servicemiljø. Han starter 1. desember i år.
Image
Konf21 debeatt
Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021 ble en vellykket møteplass 15. og 16. november.
Image
konf nyhet
Blant foredragsholderne i år er assisterende helsedirektør Espen Nakstad, avdelingsdirektør Line Vold (FHI) og statistiker og formidler Jo Røislien. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner konferansen.
Image
Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Nasjonalt kvalitetsregister for hiv (NORHIV) har fått godkjenning som medisinsk kvalitetsregister med nasjonal status av Helsedirektoratet.
Image
HKK foredragsholdre
Den 15. november starter dagen med sesjon – BEHOV FOR HELSEDATA UNDER PANDEMIEN – med følgende foredrag:
Image
Et blikk ut
Under siste sesjon – ET BLIKK UT - vil Ronan Lyons, Professor of Public Health, Swansea University and Health Data Research UK, holde sitt foredrag: Re-invigorating health registries during COVID for rapid policy analyses.