Behandling av utposing på hovedpulsåra blant de eldste pasientene, hvor går grensa?

Image
eldre pasient
Ved hjelp av data fra Norsk Karkirurgisk Register (NORKAR) har forskere prøvd å finne svaret på dette og flere spørsmål om behandling for utposing på hovedpulsåra i magen hos pasienter i 90-årene.

Det er blitt vanligere å behandle pasienter i aldergruppen 90—99 år for utposing på hovedpulsåra i magen (abdominalt aortaaneurisme (AAA)). Dette er også en vanligere tilstand hos de eldste pasientene.  

Samtidig er pasientgruppen over 90 år ganske liten og det har vært lite kunnskap tilgjengelig om hvilken langtidsvirkning en slik behandling har. Bør denne pasientgruppa opereres? Hvilken teknikk bør velges og hva har disse valgene å si for dødelighet og overlevelse? Dette er blant spørsmålene det har vært viktig å finne svar på i denne forskningsartikkelen. 

Ved hjelp av data fra Norsk Karkirurgisk Register (NORKAR) har flere forskere med Kristin Krangsås Vikan i spissen forsøkt å få mer kunnskap om dødelighet og overlevelse under og etter operasjonen (pre- og postoperativ dødelighet). Funnene viser blant annet at: 

  • Pasienter over 90 år som overlever de første 90 dagene etter operasjonen, har en forventet median levetid på mer enn tre år.  
  • Når det gjelder hvilken type operasjon som bør velges, gir EVAR lavere dødelighet og lengre overlevelse for eldre pasienter. Det er fordi de sannsynligvis hadde levd lenger uten behandling, enn hvis de hadde blitt operert med åpen kirurgi. 
  • Asymptomatiske pasienter over 90 år kan ha nytte av operasjon om den gjøres med EVAR. 

Disse funnene gjør at legene bør tenke nøye gjennom om de skal operere eller ikke operere pasienter i denne aldersgruppen, påpeker forskerne bak studien. 

Artikkelen deres er publisert i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery og du kan lese den på nett her. 

Hva er Utposning på hovedpulsåren - abdominalt aortaaneurisme - Helsenorge? 

Image
eldre pasient

En studie ved St. Olavs Hospital og NORKAR gir mer innsikt i et tema som det er lite kunnskap om: Behandling av utposing på hovedpulsåra i magen hos pasienter i aldersgruppen 90—99 år i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox