Utlysing - prosjektmidler 2024 til pasientrettet kvalitetsforbedring og høy datakvalitet

Image
Mennesker
Foto: Shutterstock

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål. Søknadsfristen er 01.10.2024 for begge prosjektene.

Pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid der data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre benyttes.

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. Også regionale helseforetak, helseforetak og sykehus kan søke om midler.

Søknad og kriterier til prosjekt for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid

Høy datakvalitet i nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret. For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, må datakvaliteten være høy.

Søknad og kriterier til prosjekt for høy datakvalitet