Spørreskjemaet «QoR-15» er klar for bruk på norske pasienter som har gjennomgått kirurgi

Image
tonsille
Norsk register for gastrokirurgi (NORGAST) har i samarbeid med Fagsenter for pasientrapporterte data oversatt og validert spørreskjemaet Quality of Recovery-15 (QoR-15) til bruk for norske pasienter som har gjennomgått kirurgi.

Spørreskjemaet QoR-15 gir et mål på post-operative symptomer hos pasienter etter gjennomgått kirurgi, og er nå validert på en gruppe pasienter som gikk gjennom generell og mer komplisert kirurgi (mage-tarm og lever-galleblære).  Du finner valideringsartikkelen her

Skjemaet er til fritt bruk. Om du er interessert i å bruke QoR-15 i ditt register eller din pasientgruppe, eller har behov for mer informasjon, ta kontakt med seksjonsoverlege Thomas Moger på Sykehuset Innlandet (thomas.moger@sykehuset-innlandet.no).

Det jobbes nå med en teknologisk løsning hvor pasientene kan svare digitalt og få eksportert de pasientrapporterte dataene til både NORGAST og elektronisk pasientjournal.

Vi gratulerer NORGAST for et flott og viktig valideringsarbeid!

Referanse: Bergestuen L, Moger T, Oterhals K, Pfeffer F, Nestvold T, Norderval S, Nymo LS, Havnes K, Lassen K, Breivik K. Translation and validation of the Norwegian version of the postoperative quality of recovery score QoR-15. Acta Anaesthesiol Scand. 2023 Sep 8. doi: 10.1111/aas.14322. PMID: 37682626.