To nye krav i stadieveilederen gjeldene fra 2024

Image
shutter
Fra 2024 innføres krav om at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene publiserer metadata på helsedata.no, samt at registrene benytter innsynstjeneste på Helsenorge.no for innbyggerne.
Arbeidet med dette skal dokumenteres i årsrapport for 2024 som leveres i 2025.

De regionale helseforetakene fikk i januar 2021 et likelydende oppdrag i foretaksprotokollen om, gjennom deltakelse i Helsedataprogrammet, å bidra til realisering av blant annet metadata og innsynstjeneste.

  • Metadata – Informasjon om data som ligger i registeret. Det gir en beskrivelse av variabelen, og hvilke produkt den inneholder
  • Innsyn – En løsning som gir innbyggeren innsyn (Innbyggertjenester) i hvilken informasjon som er lagret/samlet om den enkelte i helseregistre

Interregional arbeidsgruppe besluttet i sitt møte 30.01.2023 (sak 9/23) at følgende nye krav i stadievurderingen skal gjelde fra rapporteringsåret 2024:

(17) KravRegisteret kan dokumentere at det publiserer metadata på helsedata.no
VeiledningMetadata er en beskrivelse av registeret og registerets variabler. Registeret beskriver metadata i MRS eller OpenQReg. Metadata publiseres automatisk til helsedata.no
Årsrapport punktÅrsrapportmal må revideres, kapittel henv. kommer
(18) KravRegisteret kan dokumentere at det benytter Innsynstjenesten på helsenorge.no
VeiledningRegisteret kan dokumentere at innbyggerne har mulighet for innsyn i opplysninger om seg selv på helsenorge.no.
Årsrapport punktÅrsrapportmal må revideres, kapittel henv. kommer

Kravene innføres over fire år, der krav legges til stadig lavere stadier slik at man i 2027 må ha kravene på plass allerede på søknadsstidspunkt eller i stadium 1 ved at registeret på tidspunkt for søknad om nasjonal status kan gi en beskrivelse av at metadata innsynsløsning skal være på plass når registeret går i produksjon:

I løpet av årMetadataInnsyn
202444
202533
202622
202711

(tall i tabellen angir stadium)

Følgelig vil det komme endringer i stadievurderingstabellen på disse to områdene frem til 2027.