Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 25.—26. oktober. Oppdatert program – dette vil du ikke gå glipp av

Image
bildedweb
Høstens store arrangement 25.—26. oktober på The Hub i Oslo nærmer seg, og programmet er nå oppdatert med spennende og interessante presentasjoner og foredragsholdere.

Har du ennå ikke meldt deg på — så benytt sjansen nå! Påmeldingslenke her 

Overordnet tema er “pasientens beste”, og her er noen smakebiter på det du kan få med deg: 

Mental helse åpner konferansen 

De siste årene er det opprettet flere kvalitetsregistre innen psykisk helse. Landsleder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, er opptatt av at disse kommer pasientene til gode i form av kvalitetsutvikling og som grunnlag for forebygging av psykisk uhelse. 

Konsekvensene av ny helseforvaltning 

Da Regjeringen tidligere i år varslet omorganisering av helseforvaltningen, advarte flere mot oppsplitting av fagmiljøer. På Helse- og kvalitetsregisterkonferansen tar vi debatten om den nye helseforvaltningen. I panelet deltar blant annet Håvard Kolle Riis (Direktoratet for e-helse), Giske Ursin (Kreftregisteret), Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) og Christine Bergland (FHI). Ordstyrer er Olav Isak Sjøflot. 

Kunstig intelligens (KI) — til beste for pasienten? 

Det er stor tro på at kunstig intelligens (KI) kan revolusjonere legenes arbeid ved å gi raskere diagnose, mer tilpasset behandling og forbedre behandlingsresultater. Og pasientene kan nyte godt av tidlig sykdomsoppdagelse, økt behandlingspresisjon og bedre helseutfall. Men er alt bare rosenrødt, eller er det noen etiske fallgruver her? I denne sesjonen ser vi nærmere på KI — både fra legenes og pasientenes ståsted. 

Når det verste skjer 

Å forebygge dødsfall og alvorlige utfall er en sentral del av helsevesenets mål om å sikre best mulig helse for både individ og samfunn. Hvordan kan i så fall registerdata og klinisk informasjon benyttes til læring og forebygging innen kvinners og barns helse? I denne bolken presenteres erfaringer fra arbeid med mødredødsfall, arbeid med perinatalkomiteene, og et pågående prosjekt for registerbasert helseovervåking og behandlingsvurdering for alvorlig utfall hos mor og barn. 

Hva skal spesialisthelsetjenesten gjøre mindre av? 

Det er verken penger eller personell nok til å fortsette å øke oppgavene i spesialisthelsetjenesten, og statsråd Kjerkol har også bedt sykehusene om å se på hva de kan gjøre mindre av. Hvordan kan vi få til det? I denne seksjonen presenteres blant annet de regionale helseforetakenes plan for arbeidet med revurdering av behandlingsmetoder og diagnostikk. Det vil også bli en presentasjon av nye resultater fra helseatlas radiologi. 

Trygg akuttmedisin 

For første gang har et regionalt helseforetak rullet ut et stort kvalitetsforbedringsprosjekt som har sin bakgrunn i resultater fra et kvalitetsregister. Spesialist i anestesiologi Mads Gilbert og administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord RHF kommer for å fortelle mer om prosjektet “Trygg akuttmedisin”, som skal gi raskere behandling til hjerteinfarktpasienter. 

Posterutstilling 

Vi oppfordrer prosjekter med tilknytning til sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre å stille med poster. Posterne henger oppe under hele konferansen. Påmeldingsfrist er 25. september.

Velkommen til to hele dager med faglig påfyll og diskusjoner på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2023!

Her kan du melde deg på: Påmelding
Les mer om konferansen her