Statusrapporten for 2023 er klar

Image
Statusrapport 2023
Her finner du en oppsummering av arbeidet som ble gjort innen medisinske kvalitetsregistre i løpet av fjoråret.

Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om hvordan pasienter blir utredet, behandlet og fulgt opp i norsk spesialisthelsetjenesten. Denne informasjonen gir oss mulighet til å vurdere hvor god kvaliteten på pasientbehandlingen er. Kunnskap fra Medisinske kvalitetsregistre kan også brukes til å styrke både kvalitet og pasientsikkerhet, og på den måten gjøre helsevesenet bedre.

Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er i stor utvikling, og i statusrapporten for 2023 kan du blant annet lese mer om:

  • FLERE KVALITETSREGISTRE: To nye registre (innen blærekreft og fraktur) er svært nær nasjonal godkjenning
  • FORSKNING: Slik har forskning med utgangspunkt i data fra Norsk diabetesregister for voksne har gitt mer innsikt i diabetesrelatert stress
  • INTERNASJONALT SAMARBEID: Nasjonalt register for gastrokirurgi samarbeider med ansatte ved sykehuset St. Paul’s i Addis Abeba om opprettelse av et kvalitetsregister for gastrokirurgi i Etiopia
  • KVALITETSARBEID: Flere små og store forbedringsprosjekter tar utgangspunkt i resultater fra medisinske kvalitetsregistre

I statusrapporten finner du også nøkkeltall om datakvalitet og pasientrapporterte data.

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre vil rette en stor takk til alle som har jobbet med medisinske kvalitetsregistre i 2023!