NORGAST bidrar til opprettelse av register i Etiopia

Image
norgast etiopia


Nasjonalt register for gastrokirurgi (NORGAST) samarbeider med ansatte ved sykehuset St. Paul’s i Addis Abeba om opprettelsen av et kvalitetsregister for gastrokirurgi i Etiopia (ETHIRGAST).

En gruppe mennesker som sitter i stoler
I januar 2024 var en delegasjon fra NORGAST, Nasjonalt servicemiljø/SKDE og Helse Nord IKT i Addis Abeba for å kople opp det nye registeret, ETHIRGAST. Her fra Lanseringsdagen.

Det har gått åtte år siden NORGAST fikk nasjonal status våren 2015. Siden da har fagfolk tilknyttet registeret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) jobbet for å gjøre det så bra som mulig, og for å være et fyrtårn innen registerarbeid i Helse Nord. Hovedformålet er å bedre pasientbehandlingen innen gastrokirurgi i Norge. 

For en tid tilbake knyttet gastrokirurger i Norge kontakt med gastrokirurger i Etiopia, og ideen om et samarbeid tok form. I over et år har de jobbet med prosjektet. 

— Det er et samarbeidsprosjekt som begge parter har noe igjen for å bidra inn i. Vi så at dette var et godt fagmiljø i Addis Abeba. Kirurgene der gjør mange operasjoner, men de har ikke noe register, sier Kristoffer Lassen, fagleder i NORGAST. 

Nødvendig med register 

Fra NORGAST kan en gastrokirurgisk avdeling hente ut data og statistikk om utredning, behandling, oppfølging og eventuelle komplikasjoner. De kan også sammenligne resultater med andre gastrokirurgiske avdelinger i Norge. Det vil gjøre det lettere for legene å vite at det de gjør fungerer og at de følger nasjonale retningslinjer. 

Et lignende kvalitetsregister finnes altså ikke i Etiopia. 

— Kirurgene ved St. Paul’s er motiverte og aktive. Uten et register kan alle tro at de gjør godt nok arbeid, men de kan egentlig ikke vite, for de har ikke statistikk å vise til som støtter det. Og skal man drive med kvalitetsforbedringsarbeid så trenger man data å støtte seg til, påpeker Lassen. 

En by med høye bygninger
St. Paul’s hospital er et veldig stort sykehus i Addis Abeba, Etiopia. Alle bygningene på bildet er en del av sykehuset.

Lager NORGAST-kopi 

Tanken bak samarbeidsprosjektet er derfor at fagfolkene tilknyttet NORGAST skal hjelpe St. Pauls’s i gang med sitt kvalitetsregister. Etter mange år med jobbing med eget register, så har Kristoffer Lassen og hans kolleger gjort mange erfaringer som kan være gull verdt for noen som vil starte opp et lignende register. 

— Det blir en NORGAST-kopi med de samme definisjonene som vi har, og i tillegg er det jobbet mye med oversettelsesarbeid og modifikasjoner. Samtidig slipper de en del av de samme blåmandagene som vi har hatt med NORGAST, for de får en ferdigtygd pakke. Høsten 2023 var prosjektdeltakere fra Norge og Etiopia samlet i Tromsø, og i januar 2024 reiste en delegasjon hos oss ned til Addis Abeba. Vi håper at de til sommeren kan hente ut noen rapporter, forteller Kristoffer Lassen. 

Han er veldig fornøyd med den støtten de har fått i arbeidet fra blant annet UNN, SKDE, Helse Nord og OUS. 

— Det er veldig bra! Vi hadde vært sjanseløse uten den støtten.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Høsten 2023 var prosjektdeltakerne samlet i Norge. Fra venstre: Wubetie Yerdaw Molla, Lars Aabakken (OUS), Stig Norderval (UNN), Torkil Grindstein (HN-IKT), Gelan Gebremichael Woldegiorgis, Abrham Getachew Dullo, Helagenet Eshetu Abegaz, Wuletaw Chane Zewude, Kristoffer Lassen (OUS/UNN), Hilde Orrem (OUS), Samrawit Tassew Mekuria og Mahteme Bekele Muleta.

NORGAST

Norsk register for gastrokirurgi (NORGAST) har vært driftet siden 1. januar 2014, og fikk status som nasjonalt kvalitetsregister våren 2015.

Registerets hovedmål er å bedre pasientbehandlingen innen gastrokirurgi (kirurgiske inngrep på organer i fordøyelsessystemet) i Norge. 

Registeret skal bidra til å identifisere områder med sviktende kvalitet og dermed kunne drive målrettet kvalitetsforbedrende arbeid.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har det administrative ansvaret for registeret. Styringsgruppen er bredt sammensatt med representanter fra samtlige helseregioner.

Her kan du lese mer om NORGAST.Vis mer