De første foreleserne til PROM-konferansen 2024 er klare

Image
Bergen
Velkommen til PROM-konferansen i Bergen tirsdag 28. mai 2024. Fokus vil være bruk av PROM i klinisk praksis, kvalitetsforbedring og forskning med mange spennende innlegg.

Årets keynote holdes av Liv Marit Valen Schougaard, PhD, fra Center for Patientrapporterede Oplysninger ved Aarhus Univeristet. Schougaard har lang erfaring med implementering av PROM i klinisk praksis i Danmark.

Heidi Holmen, førsteamanuensis ved OsloMet, vil fortelle om sin forskning innen bruk av PROM i digital hjemmemonitorering. Leonora Bergsjø, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder/Senter for e-helse, vil få oss til å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til nettopp digital hjemmeoppfølging. Som alltid har vi også med oss noen gode eksempler på hvordan PROM kan visualiseres og med hvordan innhenting av PROM til registrene kan endre klinisk praksis.

Konferansen er lagt til dagen før DigitalHelse2024 som avholdes 29.-30. mai 2024. Endelig program kommer.