Delta på webinar i dag kl. 13.00: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Image
Delta på webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i dag klokken 13.00

På programmet står Norsk intensiv- og pandemiregister, som da koronaen traff Norge opprettet et eget pandemiregister i rekordfart. Pandemiregisteret har allerede bydd på viktige og interessante resultater som er til stor nytte i kampen mot viruset. 

Også Hjerteinfarktregisteret har spennende resultater å vise til, og vil presentere noen av disse under webinaret. 

SKDE og Nasjonalt servicemiljø presenterer en ny interaktiv nettside for resultater fra medisinske kvalitetsregistre. Denne nyheten gir mulighet til å se samlede resultater for hvert enkelt sykehus, og gir samtidig mulighet til å sammenligne flere behandlingsenheter. 

Etter vi har vist frem den nye nettsiden vil administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae snakke om bruk av resultater fra kvalitetsregistre som styringsstøtte i arbeidet med  å ivareta “sørge-for”-ansvaret i spesialisthelsetjenesten.                      

Webinaret vil bli ledet av Eva Stensland, leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.