Fagsenter for pasientrapporterte data etableres i Bergen

Image
Helse og Omsorgsdepartementet kom i januar 2015 med sin endelige vurdering av ansvarsforholdene med hensyn til en veiledningstjeneste for bruk av pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre.

Arbeidet med å inkludere PROM i kvalitetsregistrene skal sikres gjennom et samarbeid mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre v/SKDE og Kunnskapssenteret.

Det nye fagsenteret har som oppgave å veilede kvalitetsregistre i bruk og analyse av PROM og å bistå med valg av instrumenter, samt utvikling av nye instrumenter ved behov. Videre skal Fagsenteret holde en nasjonal oversikt over kvalitetsregistrenes bruk av PROM og fremme bruken av PROM i forskning og kvalitetsforbedring.

Den nye veiledningstjenesten får navnet «Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Fagsenter for pasientrapporterte data». Det utarbeides nå en tjenesteavtale mellom Nasjonalt servicemiljø og Helse Bergen om innhold og drift av en slik enhet.

I tillegg til veiledning skal fagsenteret arrangere nasjonale og regionale seminarer, samt formidle relevant informasjon på nettsiden www.kvalitetsregistre.no. Senteret har også ansvaret for å samordne arbeidet med PROM med andre nasjonale prosesser knyttet til kvalitetsregistrene og legge til rette for smidige datatekniske løsninger for datafangst av PROM.