Fagsenteret for pasientrapporterte data på nett

Image
Fagsenterets hovedoppgave er å veilede kvalitetsregistrene i bruk og analyse av pasientrapporterte data (PROM). Nå finner du nyttig informasjon om Fagsenteret, lenker til aktuelle skjema og forskning inne på www.kvalitetsregistre.no, hvor senteret nå har fått egne nettsider.

Det er et mål at de medisinske kvalitetsregistre skal bidra til en bedre helsetjeneste for befolkningen. For å få det til er brukermedvirkning sentralt – og noe myndighetene har et sterkt fokus på. Systematisk innhenting og bruk av pasientrapporterte data er derfor viktig. 

- Det er tydelige signaler fra politisk ledelse om å bygge pasientenes helsetjeneste og å flytte makt til pasienten. Derfor må den faglige kvaliteten ses i sammenheng med opplevelsen pasienten har. Det finner vi bare ut ved å registrere hvordan pasientene oppfatter sin egen situasjon og resultatene av behandlingen, sier professor Tone M. Norekvål, leder for Fagsenteret for pasientrapporterte data. 

Fagsenteret for pasientrapporterte data har en sentral rolle i satsningen på pasientrapporterte data fremover. I tillegg til å veilede registrene, har fagsenteret ansvar for å holde en nasjonal oversikt over kvalitetsregistrenes bruk av pasientrapporterte data. Det skal også jobbes for å fremme bruk av PROM i forskning og kvalitetsforbedring, og Fagsenteret skal også samordne arbeidet med PROM med andre nasjonale prosesser knyttet til kvalitetsregistrene og bidra til smidige tekniske løsninger for datafangst.

•    Les mer på nettsiden til Fagsenteret

Mange av kvalitetsregistrene samarbeider allerede med fagsenteret, og flere prosjekter er på gang. Det arbeides samtidig med å etablere et formelt samarbeid med Kunnskapssenteret i FHI.

Fagsenteret ledes av professor Tone M. Norekvål, og 7 personer er tilknyttet senteret. Seks av disse har doktorgradkompetanse og er eksperter på pasientrapporterte data. 

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte ved Fagsenteret finner du her