Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021 - behov for helsedata under pandemien

Image
HKK foredragsholdre
Den 15. november starter dagen med sesjon – BEHOV FOR HELSEDATA UNDER PANDEMIEN – med følgende foredrag:

Mer om konferansen og påmelding HER

  • Pandemihåndteringen - hvilke data trengte vi? v/Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet
  • Sentrale helseregistre i en pandemi v/Line Vold og Pétur B. Júlíusson, Folkehelseinstituttet
  • Etablering av beredskapsregisteret BeredtC19 v/ Kjetil Elias Telle, Folkehelseinstituttet og Olav Isak Sjøflot, Helsedirektoratet
  • Etablering av Norsk intensiv- og pandemiregister v/ Eirik Alnes Buanes, Norsk intensiv- og pandemiregister
  • Pandemien i kommunen -  med oppdrag om å redde spesialisthelsetjenesten fra overbelastning v/ Inger Hilde Trandem, Tromsø kommune

Mer om konferansen og påmelding HER