Inspirerende Brukerseminar 2019

Image
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har holdt seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd. Her finner du alle presentasjonene.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre avholdt seminar for pasient- og brukerorganisasjoner i Oslo mandag 11. november der 53 deltakere fra både brukerorganisasjoner og kvalitetsregistre deltok. Vi på Fagsenter for pasientrapporterte data ønsker å takke både foredragsholdere og deltakere for et lærerikt og inspirerende seminar. Programmet finner du her, men tema som ble presentert var:

  • Ulike erfaringer og innspill fra brukerrepresentanter i nasjonale kvalitetsregistres fagråd
  • Hvordan formidle resultater fra register til egen brukerorganisasjon og andre brukere?
  • Brukerrepresentanters rolle i arbeid med etablering av medisinske kvalitetsregistre
  • Erfaringer fra ParkinsonNet
  • Resultater fra nasjonale kvalitetsregistre som bruker pasientrapporterte data til kvalitetsforbedring
 

Her ligger alle presentasjonene fra seminaret:

Velkommen – Jorunn Kirkeleit, Fagsenter for pasientrapporterte data

Pasientrapportering i kvalitetsregistre – Utfordringer med særlig fokus mot psykisk helsevern - Leif Strømdahl, brukerrepresentant Mental helse

Pasientrapporterte data i Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KvaRus) - Sverre Martin Nesvåg, registerleder KvaRus

Register for skjelettdysplasier - Hvordan kan brukerrepresentanter være pådrivere for opprettelse av medisinske kvalitetsregistre? - Inger-Margrethe Stavdal Paulsen (leder av Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta), Ingunn Westerheim (president Europeisk forening for Osteogenesis Imperfecta) og Lena Lande Wekre, overlege TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF

Formidling av resultater - Vibeke Lund Pettersen, kommunikasjonssjef, Nasjonalt Servicemiljø SKDE

Pasientrapporterte data endrer helsetjenesten - Professor Tor Ingebrigtsen, Ryggkirurgiregisteret, UNN

ParkinsonNet – Erfaring fra pilotprosjektet - Michaela D. Gjerstad, overlege og koordinator Pilot ParkinsonNet Rogaland

GastroNet - Pasientrapporterte data og endring av helsetjenesten - Gert Huppertz-Hauss, overlege og leder av GastroNet