Kurs i analyse av registerdata

Image
analyse

I mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning.

Kurset HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning avholdes 28.—​30. mars 2023 og alle forelesninger gis ved UiT Norges arktiske universitet. Det passer for deg som vil lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.

Kurset streames  – lenke til deltakelse

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke blir opptak, og må følges på oppsatt timeplan.

Kurset tar for seg ​​styrker og svakheter ved helseregistre, koblingsmuligheter og juridisk regulering av helseregistre. ​I tillegg får du som deltaker presentert eksempler på bruk av registerdata i forskning og en innføring i ulike statistiske analysemetoder som vil være nyttige i forskningsarbeidet. Dette omfatter blant annet en metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, regresjonsanalyse, stratifisering og justering av variabler, datavask og visualisering, og ei innføring i kausalitet og inferens i forbindelse med «Directed acyclic graphs» (DAGs, kausale grafer).

For å ha utbytte av kurset bør du ha gode kunnskaper i statistikk, for eksempel HEL-8024 Quantitative Research Methods eller tilsvarende.

​Påmelding

Dersom du bare vil følge forelesningene og ikke ønsker å ta eksamen, kan du melde deg på HER
Påmeldingsfrist er 24. mars 2023.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift.

Timeplan vil bli publisert på UiTs nettside så snart den er klar: HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning.