Kurs i analyse av registerdata

Image
analyse

I mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning.

Kurset HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning avholdes 28.—​30. mars 2023 og alle forelesninger gis ved UiT Norges arktiske universitet. Det passer for deg som vil lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.

Kurset streames  – lenke til deltakelse

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke blir opptak, og må følges på oppsatt timeplan

Presentasjoner vil bli lagt ut her så raskt vi mottar fra forelesere.

Dag 1 - 28. mars

Dag 2 - 29. mars

Dag 3 - 30. mars

Kurset tar for seg ​​styrker og svakheter ved helseregistre, koblingsmuligheter og juridisk regulering av helseregistre. ​I tillegg får du som deltaker presentert eksempler på bruk av registerdata i forskning og en innføring i ulike statistiske analysemetoder som vil være nyttige i forskningsarbeidet. Dette omfatter blant annet en metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, regresjonsanalyse, stratifisering og justering av variabler, datavask og visualisering, og ei innføring i kausalitet og inferens i forbindelse med «Directed acyclic graphs» (DAGs, kausale grafer).

For å ha utbytte av kurset bør du ha gode kunnskaper i statistikk, for eksempel HEL-8024 Quantitative Research Methods eller tilsvarende.

​Påmelding

Dersom du bare vil følge forelesningene og ikke ønsker å ta eksamen, kan du melde deg på HER
Påmeldingsfrist er 24. mars 2023.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift.

Timeplan vil bli publisert på UiTs nettside så snart den er klar: HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning.