Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid

-
Rundbordskonferanse for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre

At kvalitetsregistrene skal kunne vise til at deres resultat blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeid er et sentralt punkt  i strategien for 2016 – 2020. Målsetningen er at innen 2020 skal alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre i samarbeide med fagmiljøet kunne vise til at resultater er brukt i konkrete kvalitetsforbedringsarbeider etter fire års drift.

For at  man skal nå dette målet kreves det at registrene blant annet har gode kvalitetsindikatorer og da særlig prosessindikatorer samt  kunnskap om kvalitetsforbedringsmetodikk  slik at de kan ta en aktiv rolle i kvalitetsforbedringsarbeidet.

På denne rundbordskonferansen får man  blant annet høre om metodikken fra Dr. Jacob Anhøj, overlege ved Rikshospitalet i København. Han har lang erfaring og har publisert flere artikler med tematikken: Improvement of clinical quality statistical methods in quality improvement, methods for collection, management, and analysis of clinical data, patient Safety.

Vi ønsker at rundbordskonferansen skal være interaktiv så alle påmeldte registre vil få en oppgave som de skal jobbe med både før og under konferansen. Resultatene fra arbeidet presenteres også i løpet av konferansedagen.

Påmelding her innen 1 .mars.

PROGRAM

Det er begrenset antall plasser, og maks 2 fra hvert av de nasjonale registrene vil kunne delta. Dersom det blir mange påmeldte, vil det gjøres en prioritering slik at flest mulig registre vil være representert. Det vil bli gitt tilbakemelding om du har fått plass når fristen for påmelding er utløpt.