Meld deg på: Seminar for pasient- og brukerrepresentanter/-organisasjoner

-
Nasjonalt servicesenter for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar i Oslo mandag 11. november 2019.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar mandag 11. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Programmet finner du her. Tema som vil bli presentert er:

  • Ulike erfaringer fra brukerrepresentanter i nasjonale kvalitetsregistres fagråd
  • Hvordan formidle resultater fra register til egen brukerorganisasjon og andre brukere?
  • Brukerrepresentanters rolle og erfaring i arbeid med etablering av medisinske kvalitetsregistre
  • ParkinsonNet
  • Resultater fra nasjonale kvalitetsregistre som bruker pasientrapporterte data til kvalitetsforbedring

Påmelding. Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Vi vil dekke reisekostnader (kun reise) for pasient- og brukerrepresentanter som må benytte tog eller fly for deltakelse på seminaret.