Møte med nasjonale kvalitetsregistre - presentasjoner

Image
Møte med de nasjonale kvalitetsregistrene ble avholdt 3. juni, og presentasjoner fra møtet er lagt til i denne saken.
Det var to hovedtema på agendaen for møtet: 

Del 1: Nasjonale e-helseprosesser av betydning for kvalitetsregistre
Del 2: Oppfølging av servicemiljøets brukerundersøkelse med fokus på IKT-feltet

Presentasjoner fra del 1:

Helsedataprogrammet og Helseanalyseplattformen ved Marianne Braaten

Nasjonale fellestjenester for helseregistre ved Anders Långberg

Helsedataservice: felles søknads- og veiledningstjeneste ved Maren Lien

Program for kodeverk og terminologi ved Jørn Andre Jørgensen

«Felles språk»: arbeid med terminologi og standardisering ved Linn Brandt

Metadata fra kvalitetsregistre til nasjonal metadataportal ved Elin M. Gustavsen

Presentasjoner fra del 2:

Hovedfunn fra brukerundersøkelsen, servicemiljøets oppfølging og tiltak ved Eva Stensland

IKT- utfordringer - presentasjoner fra:

Informasjon om revisjon i stadieinndelingssystemet ved Eva Stensland