Nasjonalt traumeregister

Flere artikler utgår fra resultater i registeret. En av disse handler om sykehusene
kartlegger undertriagering av traumepasienter.

Ved mistanke om at en pasient er alvorlig skadd utløses en traumealarm på mottakende sykehus som medfører at pasienten blir møtt av et spesialisert team med kvalifisert og trent helsepersonell. Å motta alvorlig skadde pasienter med traumeteam øker overlevelsen. Pasienter som er alvorlig skadd (ISS>15) og som ikke blir tatt imot med traumeteam representerer undertriage. Data på «undertriagerte» pasienter skal registreres i Nasjonalt traumeregister, men er krevende å finne i journalsystemene. Formålet med denne studien er å kartlegge i hvilken grad norske sykehus identifiserer undertriage og på denne måten øke fokus på dette viktige kvalitetsmålet for å bidra til økt pasientsikkerhet.

Artikkelen konkluderer med at bare halvparten av norske sykehus som mottar traumepasienter rapporterer grad av undertriage, og at bare noen få ledere i sykehus etterspør slik data. Mangel på tid, ressurser og adekvate tekniske løsninger er hovedårsaker til at oppgaven ikke prioriteres.

Artikkel publisert i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine I 2020.