Norsk hjertesviktregister (NHSR)

Norsk hjertesviktregister (NHSR)

Norsk hjertesviktregister beregner dekningsgraden per hjertesviktpoliklinikk ved å oppgi andel nye pasienter som er registrert i NHSR av antall registrert med en av hoveddiagnosene I500, I501, I509, I110, I130 eller I132 og bidiagnosekoden Z71.9 sammen i NPR. Ved hjertesviktpoliklinikkene i Norge jobber det sykepleiere med spesialkompetanse innen kardiologi og hjertesvikt i samarbeid med ansvarlig lege. Sykepleierne og sekretærene er bedt om å registrere en av hoveddiagnosene I500, I501, I509, I110, I130 eller I132 og alltid sette bidiagnosekoden Z71.9 (Uspesifisert rådgivning og veiledning – Medisinsk rådgivning INA) fra 1.1.2017 på alle pasientene og på alle besøkene hvor pasienten møter til behandling for hjertesvikt ved hjertesviktpoliklinikken. Dette er blitt en rutine som sikrer at bidiagnosen blir satt hver gang. Denne diagnosekombinasjonen er unik og NPR kan levere tallene til Basisregisteret for hver enkelt hjertesviktpoliklinikk. FHI kan selektere et unikt besøk i nevneren for pasienter som har møtt med fratrekk av tidligere registrerte pasienter, samt pasienter under 18 år og pasienter uten norsk personnummer.