Norsk nakke- og ryggregister

Norsk nakke- og ryggregister

Norsk nakke- og ryggregisters (NNRR) utgangspunkt er pasienter som får et tilbud ved den definerte N/R-poliklinikken eller N/R-enheten innen poliklinikken.
Pasienter er inkluderbare når de har vært til behandling/vurdering. Ekstern validitet vil være basert på elektronisk pasientjournal, hvor en kan få ut totalt antall behandlede pasienter. Nevneren i beregning av dekningsgrad vil være de pasienter som får behandling ved denne definerte N/R- poliklinikken. Telleren er de pasienter som registreres i registeret. Ved 100% dekningsgrad på individnivå er alle pasientene som har blitt vurdert/behandlet ved den definerte NR-poliklinikken/enheten registrert i registeret.