Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
I slutten av mars startet norske sykehus registrering til Norsk pandemiregister slik at man kan følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19.

- Registeret vil gi oss bedre oversikt over pasientene som blir innlagt på sykehus med covid-19. Vi får samlet data som kan brukes til å forbedre behandling og oppfølging, og også å finne ut av hvordan det går med pasientene i ettertid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I drift på rekordfart

Registeret er etablert gjennom en utvidelse av Norsk intensivregister, som allerede 11. mars inkluderte registrering av covid-19-pasienter som får intensivbehandling.  Registeret utvides nå til å omfatte alle pasienter som legges inn på norske sykehus med bekreftet smitte med koronavirus. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE har sammen med andre fagmiljø vært sentrale i arbeidet med å få pandemiregisteret på plass. 

- Jeg vil berømme den handlekraften leder for Intensivregisteret har vist. Sammen med relevante fagmiljø, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er registeret blitt operativt i rekordfart, sier Høie. 

Norsk pandemiregister er et viktig verktøy for å få oversikt over alle sykehusinnleggelser som følge av koronavirus. Rapportene fra pandemiregisteret vil benyttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets i deres daglige oppdateringer og analyser. Registeret vil også gi verdifull kunnskap om sykdommen covid-19 som kan brukes til å bedre pasientbehandlingen gjennom analyser og forskning.

- Vil bidra til å bygge kunnskap

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte av korona, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse.

Det er mulig å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

 - Jeg håper at de som legges inn på sykehus for covid-19 blir med og bidrar til å bygge kunnskap om sykdommen. Det kan hjelpe oss til å forstå sykdommen og bedre behandlingen. Informasjonen som samles inn bygger på et rapporteringsskjema fra Verden helseorganisasjon. Det vil gi mulighet for internasjonale sammenligninger i forskningen på covid-19, sier Bent Høie.

Om Norsk pandemiregister

Norsk pandemiregister var opprettet og i drift 31. mars 2020. Formålet er å sørge for samordnet og effektiv rapportering av pasienter med sykdom som følge av koronavirus i norske sykehus.

Norsk pandemiregister er et forskriftsbasert register basert på reservasjonsrett. Registeret er en del av Norsk intensiv- og pandemiregister og er regulert av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, helseregisterloven og personvernforordningen. Den registrerte har rett til å motsette seg at opplysningene behandles, og kan til enhver tid reservere seg slik at eventuelle opplysninger i registeret blir slettet.

På nettsiden under finner du mer informasjon om rettigheter for registrerte pasienter, og til ansatte som skal registrere inn i registeret.