Ny giv i arbeidet med kvalitetsforbedring

Image
Jacob Anhøy
Hele 36 nasjonale medisinske kvalitetsregistre var representert på rundbordskonferansen “Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid» torsdag 23.mars.

Dagen besto av både foredrag og praktisk oppgave i grupper. Evalueringen av konferansen viste at deltagerne opplevde dagen som nyttig og formålstjenlig.

Første foredragsholder Jacob Anhøj, overlege ved Rikshospitalet i København, ble muligens den største suksessen med foredraget “Mål med mening: Statistisk kvalitetsudvikling af klinisk praksis” ifølge tilbakemeldingene. Her opplevde mange å få tilskudd av kunnskap som både var opplysende og motiverende. 

Ellers var mange svært fornøyd med å kunne diskutere viktige problemstillinger med andre registre og utveksle erfaring og kunnskap. Servicemiljøet ønsker at dagen skulle være et godt bidrag i arbeidet med kvalitetsindikatorer og i prosessen med å utarbeide flere kvalitetsforbedringsprosjekter.

Flere gode prosjekter i gang

Presentasjoner fra rundebordskonferansen