Ny gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer

Image
Helsedirektør Bjørn Guldvog
Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet. – Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

En ny gjennomgang av 120 nasjonale kvalitetsindikatorer tegner et variert bilde av norsk helsevesen. Mye er bra og mange ting går i riktig retning. Samtidig gir utviklingen på enkelte områder grunn til bekymring.

- Når det er variasjoner mellom sykehus kan det bety at pasientene får ulik kvalitet på behandlingen. Vi ser at noen sykehus oppnår bedre resultater enn andre på enkeltområder. Det kan   skyldes enkeltforhold, men gitt en ellers homogen befolkning, burde ikke forskjellene være så store, sier Guldvog.

Forskjeller mellom menn og kvinner i overlevelse etter lungekreft

Det er et mål at minst 20 prosent som får lungekreft skal være i live etter 5 år. I dag er 24 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene som får diagnosen i live etter 5 år. Indikatoren viser at overlevelsen etter lungekreft er bedre for kvinner enn menn i alle landets helseregioner. Best er resultatene i Helse Midt-Norge, med en overlevelse for kvinner på 28,3 prosent og 18,7 prosent for menn.

Ny indikator på brukererfaringer med konsultasjoner for diabetes type 1 blant barn

I 2017 var pårørende godt fornøyd med både sykepleiere og leger ved konsultasjoner for barn med diabetes type 1.  Ved alle helseforetak var de pårørende minst tilfredse med utstyret på poliklinikkene.