Ny løsning for pålogging testes ut i februar

Image
I februar 2019 er det klart for å teste en ny felles påloggingsløsning for medisinske kvalitetsregistre. Den nye løsningen vil erstatte Helseregister.no.

HEMIT har i 2018 jobbet med å utvikle FALK, som en felleskomponent for autentisering og administrasjon av tilganger til medisinske kvalitetsregistre. Denne er med andre ord en felles påloggingsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som bruker sikker pålogging, enten fra lokal maskin eller via id-porten.

Falk tas i bruk i 2019, med Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret som pilot i februar. Etterhvert vil alle kvalitetsregistre være pålagt å ta i bruk Falk, noe som betyr at alle brukere må autentiseres og gis tilganger via denne løsningen. Lokal pålogging vil på sikt kunne forenkle innloggingen noe, fordi brukeren da kan gjenbruke påloggingen fra lokal PC. I første omgang er det kun Helse Midt-Norge som tilbyr lokal pålogging, men etterhvert vil også de andre helseregionene få det samme tilbudet. I fremtiden vil Falk dermed medføre at man slipper å logge på registeret så lenge man er pålogget lokalt. 

Fordelene med den nye løsninger er en stor forbedring av sikkerhetsnivået, forenklet pålogging for de som får lokal pålogging og at man slipper å huske brukernavn og passord for de forskjellige registrene. Den nye løsningen overholder kravene i den nye personvernsforordningen (GDPR), samtidig som den sikrer at sensitiv informasjon i kvalitetsregistrene ivaretas på best mulig måte.

Den nye løsningen bruker HelseID som er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren utviklet av Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. Omleggingen fra «gamle» Helseregister.no til FALK øker sikkerheten for adgang til data i kvalitetsregistrene for registre som benytter innregistreringsløsningene MRS, QReg og eReg.

Prosjektet har, i tillegg til utviklingsorganisasjonene i HEMIT og Helse Nord IKT, involvert alle helseregionene, som hver for seg har godkjent en felles risiko- og sårbarhetsanalyse for den nye løsningskomponenten. Prosjektet har kostet ca 2,7 millioner, og er fullfinansiert av Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre.