Overgang til interaktiv presentasjon av resultater

Image
For å forenkle registrenes publisering av resultater på nett jobbes det med en interaktiv resultatportal for alle registre.

Servicemiljøet ønsker å løfte frem resultatene fra de medisinske kvalitetsregistrene på en moderne og brukervennlig måte gjennom å lage en interaktiv resultatportal på www.kvalitetsregistre.no. Dette gjøres med utgangspunkt i Resultatportalen (tidligere MRS Resultat) som allerede er i bruk av 8 nasjonale kvalitetsregistre. Resultatportalen åpner for at dere på en enkel måte kan publisere interaktive, anonyme resultater fra registrene.

Servicemiljøet jobber nå for fullt for å integrere Resultatportalen på www.kvalitetsregistre.no. Når portalen er på plass vil indikatorer og deskriptive resultater fra registrene kunne publiseres interaktivt. Det jobbes også med visning av resultater på tvers av registre, slik at man enkelt kan fremstille samlede indikatorer og resultater per sykehus. Den interaktive resultatportalen vil gradvis erstatte dagens statiske presentasjoner på kvalitetsregistre.no. Registre som publiserer interaktive resultater trenger derfor ikke å sende inn resultater til publisering på nett i offentliggjøringsdokument.

Informasjon om registeret, kvalitetsforbedring, forskning samt kontaktinformasjon vil fortsatt måtte leveres skriftlig i tillegg til årsrapport. Det må samtidig påregnes noe arbeid med presentasjon av resultatene i Resultatportalen. Dette arbeidet gjennomføres med grundig veiledning, støtte og bistand fra de regionale servicemiljøene. Målet er at 20-25 registre skal presentere sine kvalitetsindikatorer i den nye interaktive løsningen allerede under offentliggjøringen i november 2018. Registre med dekningsgrad over 60 prosent vil prioriteres først. Registrene som ikke publiserer interaktivt, fortsetter å levere offentliggjøringsdokument som tidligere - frem til de har interaktive resultatsider på plass. Målet er at alle registrene skal presentere sine resultater i interaktiv resultatportal i løpet av 2019. 

Kontaktpersoner for Resultatportalen i regionene er:

Nord: Lena Ringstad Olsen – lena.ringstad.olsen@unn.no 

Sør-Øst: Tore Morten Viland – tovila@ous-hf.no

Midt-Norge: Kari Krizak Halle – kari.krizak.halle@stolav.no

Vest: Lena Kristin Bache-Mathiesen – lena.kristin.bache-mathiesen@helse-bergen.no