Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Image
14.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å forbedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten.

Under arrangementet vil tre utvalgte kvalitetsregistre presentere sine resultater, med kommentarer fra aktuelle pasientforeninger.

Resultater fra alle de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Det blir anledning til å stille spørsmål til innlegg og presentasjoner, og det blir enkel servering etter arrangementet.