Servicemiljøets egen årsrapport er klar

Image
Hvis du er nysgjerrig på hva vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gjort i løpet av det siste året, kan du lese årsrapporten vår her.

Her finner du blant annet informasjon om både avsluttede og nye kvalitetsforbedringsprosjekter, dekningsgradsanalyser og resultattjenester, og andre spennende prosjekter. Servicemiljøet i hver enkelt region har også egne redegjørelser for hva de har jobbet med det siste året.