Smerteregisteret

Smerteregisteret

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) baserer seg på henviste pasienter og er blant annet derfor lagt opp slik at hver institusjon registrerer alle henviste pasienter inn i et lokalt SmerteReg via samme elektroniske løsning som det nasjonale. Det er laget strikte interne rutiner med bl.a. dobbel kontroll opp mot elektronisk pasient journal, som er ekstern kilde, for å sikre at alle henviste pasienter faktisk bli registrert i de lokle SmerteReg’ene. De pasientene som oppfyller inklusjonskriteriene og samtykker blir en gang per døgn kopiert over i en nasjonal database som danner nasjonalt SmerteReg. Siden alle henviste pasienter registreres i alle lokale SmerteReg kan hver institusjon regne ut hvor mange pasienter som potensielt kunne blitt med i det nasjonale registeret dvs. antall som oppfyller inklusjonskriteriene. Forholdet mellom dette tallet og de som også samtykker til deltagelse i nasjonalt register vil angi den lokale dekningsgraden ved hver institusjon og summen av disse utgjør nasjonal dekningsgrad.