Statuskartleggingen av helseregistrene er klar

Image
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Folkehelseinstituttet har hatt ansvaret for å utarbeide en statuskartlegging av helseregistrene til arbeidet med ny felles handlingsplan. Denne rapporten er nå klar.

Rapporten inneholder blant annet status av datakvalitet, moderniseringstiltak og informasjonssikkerhet for de nasjonale helseregistrene og de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og de regionale helseforetakene.

Rapporten finner du her.