Tok utdanning i kvalitetsforbedringsmetodikk

Image
Servicemiljøet satser på å øke bruken av kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedring. Som en del av satsningen har fem ansatte tatt en spesialtilpasset utdanning.

Utdanning var i regi av Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC Stockholm).

– Servicemiljøets intensjon med utdanningen har vært å øke kunnskapen om kvalitetsforbedringsmetodikk, for å kunne bistå kvalitetsregistre i å iverksette og drive kvalitetsforbedringsprosjekter, sier leder ved Nasjonalt Servicemiljø, Eva Stensland.

 QRC Stockholms Coachingakademi, som til vanlig tilbyr coachutdanning for de som jobber i klinikk, har spesialtilpasset et undervisningsopplegg for Servicemiljøet.

En del av coachutdanningen

Målsetningen med kurset har vært å;  

  • Få grunnleggende kunnskap om teorier og metoder innenfor området forbedringsarbeid
  • Få grunnleggende kunnskap om hvordan nasjonale kvalitetsregistre kan brukes som støtte og verktøy i lokalt forbedringsarbeid
  • Lære av erfaringene til QRC og teamene som har gjennomført deres coachingutdanning.

På den avsluttende dagen i juni deltok servicemiljøet sammen med svenske deltakere som har fulgt QRCs ordinære coachingutdanning. Her fikk de blant annet høre hvilke erfaringer de nyutdannede coachene har gjort seg gjennom sitt år med forbedringsarbeid og coachutdanning.

Nyttig kunnskap

Stensland ga også en presentasjon om bakgrunnen for at Servicemiljøets ønsket denne utdanningen, og fortalte videre hvilke erfaringer de hadde gjort seg.

– Kurset har vært veldig lærerikt og har gitt svært nyttig kunnskap. Dette tar vi med oss videre i arbeidet med å øke bruken av kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedringsarbeid, sier rådgiver ved Nasjonalt Servicemiljø, Vårin Sandvær, fra region nord.

De andre som deltok var Mona Stedenfeldt fra region Midt-Norge, Linn Jeanette Waagø fra region Vest, Øyvind Hesselberg fra region Sør-Øst og leder av servicemiljøet Eva Stensland.

QRC Stockholm har fra 2016/ 2017 også åpent opp for at klinikere i Norge kan delta på deres ordinære coachingutdanning.