Utsatt søknadsfrist for prosjektmidler til 01.09.2020

Image
På grunn av situasjonen med Koronaviruset utsetter Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE søknadsfristen for utlyste midler til prosjekter tilknyttet pasientrettet kvalitetsforbedring og høy datakvalitet.

Den nye fristen er satt til 01.09.2020.

Helsepersonell prioriterer nå å handtere en usikker og kritisk situasjon, og servicemiljøet ønsker ikke å oppfordre til at viktige ressurser nå brukes til å planlegge prosjekter og skrive prosjektsøknader. For at alle potensielle søkere skal få anledning til å søke, har vi utvidet søknadsfristen til september. 

Av samme årsak er den planlagte rundebordskonferansen for de som ønsker å få innføring i kvalitetsforbedringsmetodikk, og tips til prosjektplanlegging, utsatt inntil videre.