Interregional arbeidsgruppe

Styringen av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er organisert i en arbeidsgruppe med representanter fra de fire helseregionene

Det interregionale fagdirektørmøtet har styringsgruppeansvaret for kvalitetsregisterfeltet og behandler saker for beslutning av de regionale foretakene. Interregional arbeidsgruppe er rådgivende for styringsgruppen.

Interregional arbeidsgruppe består av leder for Nasjonalt servicemiljø i SKDE, representant med kvalitetsregisterkompetanse fra hver helseregion, leder for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre og en representant for et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. 

Ledelsen av arbeidsgruppen rullerer mellom regionene og Nasjonalt servicemiljø i SKDE er sekretariat.

  • Sørge for samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til medisinske kvalitetsregistre.
  • Koordinere samhandling med sentrale myndigheter.
  • Utvikle hensiktsmessig faglig, teknisk og organisatorisk infrastruktur på kvalitetsregisterområdet.
  • Anbefale nye nasjonale kvalitetsregistre etter råd fra Ekspertgruppen
  • Utforme felles krav og standarder til nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
  • Legge til rette for god utnyttelse av data fra registrene.
  • Utvikle Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og bidra til god forankring og koordinering mot de regionale helseforetakene og registre som er lokalisert der.

Kari Guldbrandsøy, Helse Vest, leder til 31.12.2025

Ragna Elise Govatsmark, Helse Midt-Norge

Øyvind Hesselberg, Helse Sør-Øst

Lars Erik Tunby, Helse Nord

Philip A. Skau, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

Guro L. Andersen, Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP), registerrepresentant

Roger Eriksen, Leder FMK

Møte 12. juni 2024

Møte 18. april 2024

Møte 26. februar 2024

Møte 7. desember 2023

Møte 20. oktober 2023

Møte 8. juni 2023

Møte 26. april 2023

Møte 30. januar 2023

Møte 21. oktober 2022

Møte 24. august 2022

Møte 25. april 2022

Møte 14. februar 2022

Møte 14. desember 2021

Møte 20. oktober 2021

Møte 31. august 2021

Møte 8. juni 2021

Møte 28. april 2021

Møte 23. februar 2021