Her kan du lese statusrapporten for 2021

Image
forside
En stor takk til alle som har jobbet med medisinske kvalitetsregistre i 2021. Denne rapporten gir en status for arbeidet.

Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er i stor utvikling. Det er vedtatt en ny strategisk handlingsplan for kvalitets­registerfeltet for perioden 2021—2023. Viktige nasjonale initiativer som vil ha stor betydning for utviklingen av feltet er blant annet utvikling av fellestjenester for helseregistre under Helsedataprogrammet og intensivering av arbeidet med automatisert datafangst. Dette kan du lese mer om i statusrapporten.

I tillegg finner du mer informasjon om​

  • Hvordan det har gått med Pandemiregisteret i det første driftsåret
  • Norsk kvalitetsregister for hiv som har fått nasjonal status
  • Helse- og kvalitetsregisterkonferansen som ble arrangert i november 2021
  • Forskning ved bruk av registerdata

I statusrapporten finner du også nøkkeltall om datakvalitet, kvalitetsforbedringsarbeid og pasientrapporterte data.

Her kan du lese statusrapporten for 2021.​