Prosjektmidler til metadata og dataprodukt - fortsatt mulig å søke midler

Image
Det er fortsatt mulig for kvalitetsregistre å søke om prosjektmidler for arbeid med metadata og dataprodukt ut år 2022.

Kvalitetsregistre kan søke midler til arbeid med å definere metadata om dataprodukt og tilhørende variabler, spesifisere dataprodukt og implementere dataprodukt.

Les mer og søk her