Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer skal kunne si noe om kvaliteten på områder som har betydning for kvaliteten på pasientbehandlingen.


Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:

  • Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m)
  • Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling)
  • Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal bidra i arbeidet med kontinuerlig forbedring av helsetjenesten. Registrene inneholder strukturert informasjon om utredning, behandling og oppfølging og kan brukes til å vurdere kvaliteten på pasientbehandlingen. Informasjonen presenteres  via registrenes kvalitetsindikatorer.

Helsedirektoratet har utarbeidet et rammeverk for standardiserte prosesser for utvikling-, publisering- og revidering av nasjonale kvalitetsindikatorer.

Kvalitetsregistrene kan beskrive sine sentrale kvalitetsindikatorer etter samme kravspesifikasjon og i samme mal som de nasjonale kvalitetsindikatorene. Dette vil være et godt utgangspunkt for senere å innlemme registrenes kvalitetsindikatorer i det nasjonale kvalitetsindiatoresystemet.

Referanser