Data

previous next
Sveip til venstre for å se mer

På denne sida finn du informasjon om korleis du kan hente inn data, tips til korleis du kan analysera dei, samt tips til korleis du best kan presentera resultata dine.

Innhenting av data

Elektronisk løysing for innhenting av PROM

Helse Midt-Norge IKT (HEMIT) har utarbeidd og etablert en løysning for elektronisk innhenting av pasientrapporterte data kalla ePROM. For å tilretteleggje for ein smidig overgang og implementering er det utarbeidd kriterium for kva som må vera på plass hjå det enkelte register før elektroniske løysingar for innhenting av PROM data kan takast i bruk, samt kva informasjon som må vera innhenta og beslutta før HEMIT kan oppretta elektronisk datafangstløysing for det enkelte register. 

Fagsenter for pasientrapportertede data har ein koordinerande rolle ovanfor registra som ønskjer å benytta denne løysinga. 

HEMITs informasjon om ePROM finn du her.

Analyse av data

Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer jevnleg seminarer og workshops i statistisk analyse av pasientrapporterte data. Følg med på aktivitetskalenderen for å få informasjon om planlagte og avholdte kurs.

Om du har konkrete data og analyser som du vil diskutera med oss, eller om du treng bistand til å analysere data eller tips til korleis dei kan presenterast, hjelper vi deg gjerne. Om du ønskjer bistand ber vi om at du fyller skjemaet under og returnerer til Fagsenteret på: promsenter@helse-bergen.no