Ekspertgruppen

Ekspertgruppen er et rådgivende organ for Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre.

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre er opprettet som et rådgivende organ til Interregional arbeidsgruppe for å styrke kompetansen rundt etablering og oppfølgning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Representantene i ekspertgruppen er fra universiteter, regionale helseforetak, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Ekspertgruppen er oppnevnt av Interregional arbeidsgruppe. Ekspertgruppens medlemmer har klinisk, akademisk og epidemiologisk kompetanse, samt kompetanse fra registerarbeid og klinisk kvalitetsforbedring.

Vinjar Fønnebø, leder, Universitetet i Tromsø

Melinda Berg Roaldsen, UiT Norges arktiske universitet

Bent Indredavik, St. Olavs Hospital og NTNU

Kåre Harald Bønaa, Hjerteinfarktregisteret

Toril Skrivarhaug, Helse Sør-Øst

Kjell-Morten Myhr, MS-registeret

Liv Marit Dørum, Kreftregisteret

Ragnar Nesvåg, Folkehelseinstituttet

Tonje Elisabeth Hansen, Nordlandssykehuset

Stein Atle Lie, Universitetet i Bergen

Philip Skau, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (sekretariat)

  • Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre
  • Årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre
  • Vurdere andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning

Ekspertgruppens årlige vurdering av kvalitet og funksjon i nasjonale kvalitetsregistre er basert på registerets årsrapport fra foregående år og gjøres systematisk etter et etablert system. Dette systemet går ut på en stadieinndeling for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som beskriver funksjonsnivå, utviklingsstadium og forbedringspotensial i de enkelte registrene.

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter for 2021

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2020