Ekspertgruppen

Ekspertgruppen består av medisinskfaglig kompetente representanter, og fungerer som et rådgivende organ for interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre.

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre er opprettet som et rådgivende organ til interregional styringsgruppe for å styrke kompetansen rundt etablering og oppfølgning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Representantene i ekspertgruppen er håndplukket fra aktuelle institusjoner, oppnevnt av universiteter og regionale helseforetak. Ekspertgruppens medlemmer har klinisk, akademisk og epidemiologisk kompetanse, samt kompetanse fra registerarbeid.

Medlemmer

Vinjar Fønnebø

UiT, Norges Arktiske Universitet

vinjar.fonnebo@uit.no 

Anette Hjartåker

UiO, Universitetet i Oslo

anette.hjartaker@medisin.uio.no  

Tonje Hansen

Nordlandssykehuset

Tonje.Elisabeth.Hansen@nordlandssykehuset.no

Kaare H. Bønaa

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

kaare.harald.bonaa@ntnu.no

Torild Skrivarhaug

Helse Sør-Øst RHF

torild.skrivarhaug@medisin.uio.no

Kjell Morten Myhr

Helse Vest RHF

kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Torsten Eken

Helse Sør-Øst RHF

torsten.eken@medisin.uio.no

Jon Helgeland

Kunnskapssenteret i FHI

jon.helgeland@fhi.no

Liv Marit Dørum

Kreftregisteret

liv.marit.dorum@kreftregisteret.no

Torill Kolås

Helsedirektoratet

Toril.Kolas@helsedir.no

Håkon Lindekleiv

Helse Nord RHF

Haakon.Lindekleiv@unn.no

Ekspertgruppens oppgaver

  • Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre:
  • Årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre
  • Vurdere andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning

Når et medisinsk kvalitetsregister ønsker å bli etablert som nasjonalt, blir søknaden først vurdert av ekspertgruppen. Ekspertgruppen innehar spesifikk registerfaglig ekspertise for å gjøre denne vurderingen, og gir sin anbefaling videre til interregional styringsgruppe. Det er Helsedirektoratet som til slutt godkjenner etablering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Ekspertgruppens foretar også årlig en vurdering av kvalitet og funksjon i de allerede etablerte nasjonale kvalitetsregistre. Vurderingen er basert på registerets årsrapport fra foregående år og gjøres systematisk etter et etablert system. Dette systemet går ut på en stadieinndeling for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som beskriver funksjonsnivå, utviklingsstadium og forbedringspotensial i de enkelte registrene.

Møteinnkallinger og referat

2020

8. juni

26. februar

2019

13. - 14. november

5. juni

25. februar

2018

31. oktober  - 1. november

25.mai

26. februar

2017

1. og 2. november

27. april

2016

2. og 3. november 

26. april