Følg opp

Evaluer og vedlikehold

Når den aktive fasen av forbedringsprosessen er avsluttet, er det viktig at man arbeider for å holde fokus og ser at resultatene holder seg stabile. Hvis resultatene viser negativ trend, må man identifisere årsak til dette og iverksette tiltak. Det kan være at det er andre årsaker til dårligere resultater, eller at endringene har ført til negativ effekt på andre områder. Med et kontinuerlig kvalitetsforbedringsfokus, vil man være åpen for å gjøre nye forbedringsprosesser.

For at forbedringsarbeid skal være vellykket og kan vedlikeholdes over tid, er det avgjørende at arbeidet inngår i de daglige rutinene samtidig som pasientene får god behandling.