Publisering

Publisering av kvalitetsforbedringsprosjekter bidrar til å spre kunnskap om prosjektarbeidet, og egner seg samtidig til erfaringsdeling og inspirasjon for andre klinikere. SQUIRE-retningslinjer egner seg godt når prosjekter innen kvalitetsforbedring skal publiseres. Retningslinjer er tatt i bruk i mange lands vitenskapelige tidsskrifter. Norsk oversettelse av den engelske SQUIRE-versjonen finner man hos FHI, og på Helsebiblioteket.no.