Forankring

Forankring hos dataansvarlig og driftsansvarlig RHF.

I en søknad om nasjonal status skal det foreligge en formell erklæring om dataansvar og en formell bekreftelse av ett RHF om driftsfinansiering når nasjonal status er innvilget. Erklæring om dataansvar gis som regel av et helseforetak (HF) ved administrerende direktør og formell bekreftelse om finansiering utstedes av administrerende direktør ved RHF.