Rettslig grunnlag

Et register må ha et rettslig grunnlag for å innhente og behandle opplysninger om enkeltpasienter.

Les mer om behandlingsgrunnlag