Videre prosess

Etter søknaden er sendt inn er prosessen som beskrevet under.

Søknad gjennomgås av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Endelig søknad sendes til ekspertgruppen for vurdering.

Ekspertgruppen sender sin vurdering til interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre som etter vurdering kan anbefale nasjonal status.

Søknaden viderebehandles av det interregionale fagdirektørmøtet og av det interregionale AD-møtet, som sender søknaden videre til Helsedirektoratet for endelig beslutning.