Søknadsmal og vedlegg

previous next
Sveip til venstre for å se mer

Her finner du søknadsskjema for nasjonal status, og oversikt over hvilke dokumenter som må vedlegges søknaden.

Følgende vedlegg skal inngå ved søknad om nasjonal status:

• Registerbeskrivelse, inkludert oversikt over datasettet som skal samles inn
• Kopi av protokoll etter personvernforordningen artikkel 30
• Sammensetningen av kvalitetsregisterets faglige råd
• Bekreftelse på finansiering fra RHF-et som har ansvar for drift av registeret