Korrekthet

Definisjon: I hvilken grad reflekterer registeret virkeligheten det skal måle.

Korrekthet kalles også ofte validitet. Dette handler om at data i registeret er sanne i henhold til den virkeligheten registeret ønsker å fange. Det er to nivåer som er interessante for kvalitetsregistre; korrekte pasienter og korrekt informasjon om pasientene.

Korrekte pasienter

Andel sanne positive i registeret.

Sanne positive er hendelser/pasienter i registeret som fyller inklusjonskriteriene (og som dermed skal være i registeret), mens falske positive hendelser er hendelser/pasienter som ikke fyller inklusjonskriteriene men som likevel er innrapportert. Andel sanne positive hendelser kan beregnes ved å sammenligne en gullstandard mot registeret. Gullstandarden kan være det som står i journal eller man kan etablere en ny gullstandard basert på ny vurdering av hendelsen/pasienten.

Andel sanne positive i registeret beregnes etter følgende formel: Antall sanne positive/antall registrerte * 100.  

Korrekt informasjon om pasientene

Andel korrekt eller «sann» informasjon i sentrale variabler.

Dette er særskilt viktig for variabler som inngår i kvalitetsindikatorer og sentrale justeringsvariabler. Andel sanne positive er tilfeller hvor det som står i registeret samsvarer med «sannheten». Dette kan beregnes ved å sammenligne en gullstandard mot innholdet i registeret.

Per variabel: Andel sanne positive beregnes etter følgende formel: Antall sanne positive/alle registreringer * 100. 

For kontinuerlige variabler (eksempelvis høyde eller vekt) bør man også analysere hvor stort avviket er fra den sanne verdien. En variabel hvor avviket fra gullstandarden er stort er mer problematisk enn hvor avviket er lite.

Man kan også identifisere problemvariabler, dersom man finner at noen variabler gang på gang avviker fra den sanne verdien. Kan dette skyldes at informasjonen er vanskelig å få tak i for den som skal registrere? Kan det skyldes at variabelen ikke er entydig definert?

Nyttige lenker